Tin tức
Quay lại

HỌP HĐSP THÁNG 8/2016

Ngày 27/07/2016, 09:59
Thời gian họp HĐSP tháng 8/2016 ...

      BGH trường THCS Châu Văn Liêm mời toàn thể CB GV NV tham dự phiên họp HĐSP tháng 8/2016 vào lúc 08 giờ ngày 01/8/2016 .

    Địa điểm: Hội trường - Trường THCS Châu Văn Liêm

Văn phòng