Bài viết
Quay lại

CỤM TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN Ô MÔN KÍ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA

Ngày 04/01/2023, 20:23
Ngày 25/11/2022 các trường THCS trên địa bàn Quận Ô Môn đã có buổi ký kết giao ước thi đua khối thi đua THCS năm học 2022- 2023.

        Căn cứ kế hoạch số 1127/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2022 về việc tổ chức hoạt động và bình xét thi đua cụm, khối thi đua trên địa bàn quận Ô Môn; Căn cứ công văn số 2404/HĐTĐ ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng thi đua khen thưởng quận Ô Môn về việc Thông báo Trưởng, Phó các khối thi đua Ngành Giáo dục năm học 2022-2023;

         Ngày 25/11/2022 các trường THCS trên địa bàn Quận Ô Môn đã có buổi ký kết giao ước thi đua khối thi đua THCS năm học 2022- 2023.

         Buổi kí kết giao ước thi đua khối nhằm tuyên truyền, giáo dục nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên về tác dụng của phong trào thi đua, để thúc đẩy tham gia hiệu quả các Hội thi do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn, Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong năm học 2022-2023. Đồng thời tạo điều kiện giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, công tác dạy và học khối thi đua THCS trong quận, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ năm học.  Qua đó ghi danh tập thể tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận Ô Môn đề nghị UBND TP Cần Thơ tặng cờ thi đua cho đơn vị đạt thành tích xuất sắc, tặng bằng khen của UBND thành phố, giấy khen của UBND quận năm học 2022– 2023.

 

Trường THCS Châu Văn Liêm