Công khai
Liên đội Trường THCS Châu Văn Liêm tổ chức Ngày hội “ Thiếu nhi vui khỏe - tiến bước lên đoàn” năm học 2022-2023

Chiều ngày 25/3/2023 Liên đội Trường THCS Châu Văn Liêm tổ chức thành công Ngày hội “ Thiếu nhi vui khỏe - tiến bước lên đoàn” năm học 2022-2023.

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KÌ 2018 - 2019

12/10/2018 Liên đội trường THCS Châu Văn Liêm đã tiến hành tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2018 – 2019.

Thời khóa biểu (kể từ 22/8/2016)

Thời khóa biểu của trường thực hiện kể từ 22/8/2016

HỌP HĐSP THÁNG 8/2016

Thời gian họp HĐSP tháng 8/2016 ...