Công khai
Quay lại

Khai giảng năm học 2021 - 2022

Ngày 05/09/2021, 12:41

Thông điệp trường THCS Châu Văn Liêm trong ngày khai giảng online 5 tháng 9 năm 2021

https://youtu.be/yOjxR9KgIps