Giới thiệu
GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHÂU VĂN LIÊM

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHÂU VĂN LIÊM

-Trường tọa lạc tại số 81 đường 26 tháng 3, khu vực IV, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, điện thoại: 07103.861853, địa chỉ trang tin điện tử: www.chauvanliem.pgdomon.edu.vn , Email: thcschauvanliem@pgdomon.edu.vn

          - Tên trường qua các thời kỳ:

           + 1966-1975: Trung học công lập Phong Phú

           + 1975-1976: Trường cấp 2-3 huyện Ô Môn

           + 1976-1977: Trường cấp 2 Ô Môn

           + 1977-1979: Trường phổ thông cấp 1-2 Ô Môn

           + 1979-1981: Trường phổ thông cấp 1-2 Võ Song Nhơn

           + 1981-2004: Trường phổ thông cơ sở Thị trấn Ô Môn

           + 2004-8/2010: Trường Trung học cơ sở Phường Châu Văn Liêm

           + 8/2010 đến nay: Trường Trung học cơ sở Châu Văn Liêm

         -  Năm học 2015-2016:

          + Tổng số CB-GV-NV của trường 112 người, trong đó Ban giám hiệu 04 (ĐHSP: 04), Giáo viên 99 (ĐHSP: 55, CĐSP: 44), Nhân viên 09.

          + Lớp, học sinh:

            Số lớp: 50; số học sinh: 2068.

           + Tổ chức Đảng và đoàn thể trong nhà trường: Chi bộ Đảng có 56 đảng viên, Công đoàn trường có 112 công đoàn viên; Liên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có  2068 đội viên.

            + Cơ sở vật chất: cơ sơ vật chất; trang thiết bị dạy học được đầu tư mới và đang đưa vào sử dụng

            - Thành tích tiêu biểu của nhà trường:

            + Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008, 2012.

            + Được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2008, 2011

            + Được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố các năm 2012, 2013, 2014.

            + Nhiều Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, nhiều Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn.

            + Đạt Tập thể Lao động xuất sắc từ năm học 2000-2001 đến năm học 2007-2008 và từ năm học 2009-2010 đến nay.

            + Được Ủy ban nhân dân quận Ô Môn,  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố biểu dương khen thưởng Tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

           + Có nhiều học sinh được biểu dương khen thưởng Học sinh giỏi tiêu biểu và nhiều giáo viên có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi  được tuyên dương khen thưởng trong Lễ Tuyên dương học sinh giỏi do quận tổ chức nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 hàng năm.

        + Trường có 1 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo ưu tú và được tặng Huân chương Lao động hạng III; 2 nhà giáo được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

        - Ngày 16 tháng 9 năm 2015, trường được đoàn kiểm tra của thành phố kiểm tra và đề nghị công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015-2020.

        - Hiệu trưởng của trường qua các thời kỳ:

          + Thầy  Nguyễn Khánh Hồng (1966-1967)

          + Thầy Phan Tấn Muôn (1967-1968)

          + Thầy Võ Văn Phong (1968-1969)

          + Thầy Trần Hữu Lầu (1969-1972)

          + Thầy Trần Khải Thành (1972-1975)

          + Thầy Thạch Ngọc Hải, Đại diện lâm thời (01/5/1975)

          + Thầy Châu Quốc Khôi, Trưởng ban phổ thông (01/11/1975)

          + Thầy Đinh Văn Ngọc (1976-1977)

          + Thầy Vũ Quang Lại (1977-1978)

          + Thầy Lâm Quan Minh (1978-1979)

          + Thầy Võ Ngọc Quới (1979-1980)

          + Thầy Ngô Phú Lỳ (1980-1981)

          + Thầy Bùi Ngọc Anh (1981-1982)

          + Thầy Phạm Công Khanh (1982-1983)

          + Thầy Ngô Hữu Đức (1983-1988)

          + Thầy Lâm Quan Minh (1988-1989)

          + Thầy Nguyễn Đình Huề (1989-2000)

          + Thầy Trần Minh Chất (2000-2003)

          + Cô Trần Thị Duyên (2003-2005)

          + Thầy Võ Công Tuấn (2005-12/2011)

          + Thầy Võ Văn Trận (12/2011- nay)

Trường Trung học cơ sở Châu Văn Liêm