Hoạt động chuyên môn
Quay lại

TRƯỜNG THCS CHÂU VĂN LIÊM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ- CÔNG CHỨC- VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021-2022

Ngày 26/11/2021, 18:12

TRƯỜNG THCS CHÂU VĂN LIÊM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ- CÔNG CHỨC- VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2021-2022

         Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, được sự nhất trí và chỉ đạo của Phòng GDĐT quận Ô Môn, được sự nhất trí của Chi bộ cho phép trường THCS Châu Văn Liêm tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2021 – 2022 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết: Quy chế dân chủ năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, đồng thời ký cam kết trách nhiệm giữa Công đoàn và nhà trường, phát động phong trào thi đua và giải đáp những thắc mắc của cán bộ viên chức trong nhà trường, giúp nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

          Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường để đưa ra những quyết nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lí, chất lượng giáo dục, thực hiện tốt nề nếp, kỉ cương nhà trường, cải tiến phương pháp dạy và học, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.

 

 

Đồng chí Trịnh Tấn Cảnh thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trình bày báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB-CC-VC năm học 2020-2021, các nội dung cơ bản liên quan đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, thi chọn HSG quốc gia, thi chọn HSG cấp TP…, các hoạt động giáo dục của nhà trường; trình bày Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 với phương hướng chung: Thực hiện tốt mục tiêu kép phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn về thi HSG quốc gia, HSG TP…; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức khoẻ cho học sinh.

 

Hội nghị cũng được lắng nghe các bản báo cáo gắn liền với thực tiễn hoạt động của đơn vị trong năm học vừa qua. Đó là các báo cáo của đồng chí Lê Thị Trúc Giang tổng hợp ý kiến từ đoàn viên lao động, các tổ chuyên môn; báo cáo của đồng chí Phạm Thị Tuyết Em  về công tác thu, chi tài chính và phúc lợi của cơ quan; báo cáo của đồng chí Đỗ Thị Hồng Hoa về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân…

 

 

 

 

     

Tiếp theo chương trình, Hội nghị đã thông qua nội qui, qui chế cơ quan; phát động phong trào thi đua; thông qua tiêu chí chấm điểm thi đua năm học 2021-2022; thông qua Nghị quyết Hội nghị và cam kết giao ước thi đua giữa Chủ tịch Công đoàn, CB, CC, VC với Hiệu trưởng.

     

        Hội nghị đã tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần Đoàn kết - Chung sức - Chung lòng - Phấn đấu đưa trường THCS Châu Văn Liêm lên một tầm cao mới trong năm học 2021-2022.