Hoạt động Đảng
Quay lại

CHI BỘ TRƯỜNG THCS CHÂU VĂN LIÊM TIẾP ĐOÀN QUẬN ỦY ĐẾN LÀM VIỆC VỚI CHI BỘ

Ngày 26/05/2022, 12:23

         Chiều ngày 26 tháng 5 năm 2022, Bí thư Quận ủy Ô Môn cũng Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Quận Ủy, Trưởng phòng nội vụ Quận, Phòng GDĐT, Bí Thư Đảng ủy đã có buổi làm việc với Chi bộ Trường THCS Châu Văn Liêm về những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022, đồng thời lắng nghe ý kiến của tập thể Chi Bộ về những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

     Trong năm 2022, Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tập thể Chi ủy Chi Bộ Trường đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Chi Bộ THCS Châu Văn Liêm triển khai quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Hoàn thành các chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Dịp này, Chi Bộ THCS Châu Văn Liêm cũng trình bày hạn chế khó khăn trong thời gian qua, đồng thời có những kiến nghị đề xuất đến lãnh đạo Quận ủy Ô Môn.

 

     Qua buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Hoàng Ba đề nghị Chi ủy Chi Bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan tâm tạo nguồn kết nạp Đảng viên. Đẩy mạnh việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác giáo dục học sinh, quan tâm nhiều hơn nữa về giáo dục đạo đức cho các em và nâng cao chất lượng đội ngũ.