Thi - Tuyển sinh
Quay lại

Danh mục sách giáo khoa lớp 6 và nội qui học sinh trường THCS Châu Văn Liêm năm học 2021- 2022

Ngày 24/08/2021, 15:17

 

Danh mục sách giáo khoa lớp 6 và nội qui học sinh trường THCS Châu Văn Liêm năm học 2021- 2022

 

BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 NĂM HỌC 2021 - 2022

STT Tên sách Giá bìa Ghi chú
  BỘ SGK LỚP 6: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 561,000  
1 Toán 6 - Tập 1 21,000  
2 Toán 6 - Tập 2 19,000  
3 Ngữ văn 6 - Tập 1 23,000  
4 Ngữ văn 6 - Tập 2 19,000  
5 Khoa học tự nhiên 6 33,000  
6 Mĩ thuật 6 14,000  
7 Lịch sử & Địa lí 6 32,000  
8 Công nghệ 6 14,000  
9 Giáo dục công dân 6 11,000  
10 Âm nhạc 6 12,000  
11 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 16,000  
12 Giáo dục thể chất 6 20,000  
13 Tin học 6 (bộ Kết nối tri thức) 13,000  
14 Bài tập Toán 6 - Tập 1 17,000  
15 Bài tập Toán 6 - Tập 2 20,000  
16 Bài tập Ngữ văn 6 - Tập 1 12,000  
17 Bài tập Ngữ văn 6 - Tập 2 12,000  
18 Bài tập Khoa học tự nhiên 6 20,000  
19 Bài tập Mĩ thuật 6 9,000  
20 Bài tập Lịch sử & Địa lí 6 - Phần Lịch sử 12,000  
21 Bài tập Lịch sử & Địa lí 6 - Phần Địa lí 12,000  
22 Bài tập Công nghệ 6 9,000  
23 Bài tập Giáo dục công dân 6 10,000  
24 Bài tập Âm nhạc 6 8,000  
25 Bài tập Tin học 6 (Bộ KNTT) 15,000  
26 Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 12,000  
27 TIẾNG ANH 6- I- LEARN SMASRT WORLT 
Đại trường phát-Võ đại phúc chủ biên
146000  
     

 

TẢI TRỰC TIẾP 03 BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 MỚI NĂM HỌC 2021-2022

I. SÁCH CÁNH DIỀU

- Tải cả bộ https://drive.google.com/drive/folders/1UzNKL0gjW_4QVF7COKJggI1RHXBTjXlq

II. SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

- Tải cả bộ https://drive.google.com/drive/folders/1YynJYw53jyKGf3ANm9I8IzcbdTRxWr01

III. SÁCH KẾT NỐI CHI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

- Tải cả bộ https://drive.google.com/drive/folders/1wfbwNY1Lghnhzc-5foAYdWTY1i9YaqR7

Nếu tải từng quyển mà mình mong muốn, bạn có thể tải tại đây: https://kenhhoctoanonline.blogspot.com/2021/05/tai-sach-giao-khoa-lop-6-moi-cho-nam.html

(Các thầy cô tải bản mềm SGK lớp 6 để nghiên cứu phục vụ tập huấn và giảng dạy.)