Danh mục tin
Thông báo
Quay lại

Hội nghị BCH TW hội tâm lý - giáo dục nhiệm kỳ 2013 - 2016 tại Khánh Hòa

Ngày 13/06/2016, 15:42
Hội nghị tập trung thảo luận và nhận được nhiều ý kiến đánh giá và đề xuất các giải pháp tốt nhất cho hoạt động Hội về công tác tổ chức; nội dung, cách thức động viên hội viên tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ trên cơ sở tự bồi dưỡng; nội dung phương pháp tổ chức các hội thảo khoa học tại các cơ sở, địa phương....

Đồng chí Trần Trọng Khiếm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ thay mặt cho Thành Hội Cần Thơ báo cáo kết quả đạt được năm 2012 và kế hoạch hoạt động của Thành Hội năm 2013. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Hội tiến hành lấy ý kiến bầu bổ sung 03 đồng chí vào danh sách UVBCH khóa V (giữa nhiệm kỳ) và đã được Hội nghị tán thành. Với tinh thần tiến bộ, đổi mới, thiết thực, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội, kỳ 3 kết thúc thành công tốt đẹp. Dự kiến Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Tâm lý- Giáo dục kỳ 4, khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ tổ chức tại thành phố Cần Thơ.

 

Văn phòng Sở

admin